Standard Oxford Personlighedsanalyse

(O.B.S! Du skal være over 18 år for at lave denne test!)

Har du tendens til at skjule dine følelser?

Er du tilbøjelig til at være jaloux?

Tager det hårdt på dig, når noget mislykkedes for dig?

Bekymrer antallet af uafsluttede opgaver dig?

Besvar disse og 196 andre spørgsmål og få kortlagt din personlighed - du vil blive overrasket! - (Vejledning her )

Vigtigt: Denne test er helt gratis og uforpligtende, men felter med kontaktoplysninger skal udfyldes, hvis du ønsker resultatet af testen! Samtidigt med at du trykker på knappen forneden på siden giver du tilladelse til at testens oplysninger opbevares indtil du har fået resultatet, som gives mundtligt (der går normalt kun et par dage). Du kan altid henvende dig til os på tlf. 52 60 04 95 eller på e-mail for at få oplysningerne slettet.

1. Kommer du med tankeløse bemærkninger eller beskyldninger, som du senere fortryder?

Ja Måske Nej

2. Tager det hårdt på dig, når noget mislykkes for dig?

Ja Måske Nej

3. Når andre mister fatningen, bevarer du så nogenlunde roen?

Ja Måske Nej

4. Finder du dig selv ekstra energisk i perioder på flere dage i træk?

Ja Måske Nej

5. Bladrer du gennem togplaner, vejvisere eller leksika blot for fornøjelsens skyld?

Ja Måske Nej

6. Tager du andres forsøg på at fortælle dig, hvad du skal gøre ilde op?

Ja Måske Nej

7. Når du bliver bedt om en afgørelse, lader du dig da påvirke af din mod- eller medvilje overfor vedkommende, det drejer sig om?

Ja Måske Nej

8. Er det normalt svært for dig at "indrømme og tage skylden"?

Ja Måske Nej

9. Ønsker du højst at få to børn, selvom dit helbred og din indtægt tillader flere?

Ja Måske Nej

10. Har du mere tendens til at have en lille kreds af nære venner i stedet for et stort antal venner og tilfældige bekendtskaber?

Ja Måske Nej

11. Anser andre dine handlinger for at være uberegnelige?

Ja Måske Nej

12. Synger og fløjter du ofte blot for sjov skyld?

Ja Måske Nej

13. Får du en gang imellem en sitren i musklerne, når der ikke er nogen logisk grund til det?

Ja Måske Nej

14. Synes du at "alt" er strålende, selvom du er klar over nogle ting, som burde ændres?

Ja Måske Nej

15. Ville du foretrække at være i en stilling, hvor du ikke havde noget ansvar for at træffe beslutninger?

Ja Måske Nej

16. Vil du hellere give end modtage ordrer?

Ja Måske Nej

17. Interesserer andre folks liv dig særlig meget?

Ja Måske Nej

18. Kommer du ofte med nedsættende bemærkninger om andre i din samtale?

Ja Måske Nej

19. Synes du, at der bliver brugt for mange penge på den sociale sikkerhed?

Ja Måske Nej

20. Anser dine venner dig for at have et varmt hjerte?

Ja Måske Nej

21. Handler du mere impulsivt end velovervejet?

Ja Måske Nej

22. Forsøger du at få andre til at le eller smile?

Ja Måske Nej

23. Er din stemme for det meste ret varierende i tonefald fremfor ensformig?

Ja Måske Nej

24. Kan din verden "styrte i grus", uden at du bliver hylet ud af den?

Ja Måske Nej

25. Taler du kun lidt, med mindre det er for at svare nogen?

Ja Måske Nej

26. Ser du strengt på disciplin i stedet for at tage let på det?

Ja Måske Nej

27. Er du umiddelbart interesseret i, hvad andre mennesker fortæller?

Ja Måske Nej

28. Lader du være med at gøre vrøvl, når en anden kommer for sent til en aftale?

Ja Måske Nej

29. Når du går på jagt eller fisketur, bliver du da påvirket af den smerte, du giver vildt, levende lokkemad eller fisk?

Ja Måske Nej

30. Finder du det let at udtrykke dine følelser?

Ja Måske Nej

31. Er du almindeligvis ligeglad med anerkendte regler for beskyttelse af dit helbred?

Ja Måske Nej

32. Anser andre dig undertiden for at være en "lyseslukker" eller én, der ødelægger morskaben for andre"?

Ja Måske Nej

33. Rykker det i dine muskler når noget uventet sker?

Ja Måske Nej

34. Er du altid glad, selvom der ikke er nogen særlig grund til det?

Ja Måske Nej

35. Taler du langsomt?

Ja Måske Nej

36. Ville du indrømme at have taget fejl blot for "husfredens" skyld?

Ja Måske Nej

37. Giver du først en bedømmelse efter at have overvejet for og imod?

Ja Måske Nej

38. Mener du, at der er andre mennesker, som afgjort er uvenlige overfor dig og modarbejder dig?

Ja Måske Nej

39. Er du normalt hensynsfuld i dine krav overfor ansatte, slægtninge eller venner?

Ja Måske Nej

40. Er der kun få mennesker, som du virkelig er glad for?

Ja Måske Nej

41. Tager du rimelige forholdsregler for at undgå ulykker?

Ja Måske Nej

42. Kommer du dig hurtigt over virkningerne af dårlige nyheder?

Ja Måske Nej

43. Tanken om at skulle tale i andres påhør - gør den dig nervøs?

Ja Måske Nej

44. Får du nogensinde en "drømmeagtig" følelse overfor livet, hvor alt synes uvirkeligt?

Ja Måske Nej

45. Går du "fra bord til bord" (cirkulerer) under selskabelighed?

Ja Måske Nej

46. Holder du ofte dine meninger for dig selv, fordi de ikke synes tilstrækkelig vigtige til at fortælle andre?

Ja Måske Nej

47. Tror du sommetider, at andre ser på dig eller snakker om dig, når de egentlig ikke gør det?

Ja Måske Nej

48. Når du kritiserer - prøver du så samtidig at opmuntre?

Ja Måske Nej

49. Hvis du ser en vare i et butiksvindue, som ved en åbenlys fejltagelse er sat for lavt i pris, ville du så prøve at få den til den pris?

Ja Måske Nej

50. Er der nogle, der anser dig for at være munter?

Ja Måske Nej

51. Kommer du en gang imellem i vanskeligheder?

Ja Måske Nej

52. Synes livet værd at leve?

Ja Måske Nej

53. Har du nogen særlig had eller frygt?

Ja Måske Nej

54. Giver du spontant ting væk, selvom du har noget at bruge dem til?

Ja Måske Nej

55. Foretrækker du at være tilskuer i stedet for at være aktiv deltager i sport?

Ja Måske Nej

56. Er du så sikker på dig selv, at det af og til virker irriterende på andre?

Ja Måske Nej

57. Finder du det let at være upartisk?

Ja Måske Nej

58. Fordømmer du fuldstændigt en person, hvis han er imod dig på et område i dit forhold til ham?

Ja Måske Nej

59. Anvender du ganske bestemte manerer og høflighedsfraser i omgangen med andre familiemedlemmer?

Ja Måske Nej

60. Gør følelsesbetonet musik et temmelig stærkt indtryk på dig?

Ja Måske Nej

61. Ville du købe på kredit og blot håbe at kunne overholde afdragene?

Ja Måske Nej

62. Sidder du ofte og tænker på død, sygdom, smerte og sorg?

Ja Måske Nej

63. Er du stadig ophidset et stykke tid efter en ulykke eller anden ubehagelig hændelse?

Ja Måske Nej

64. Holder du på ting, du egentlig ikke har brug for?

Ja Måske Nej

65. Kan du "få gang i sagerne" under selskabelighed?

Ja Måske Nej

66. Er du ret ligeglad med at holde på din værdighed på dit job eller i din position i tilværelsen?

Ja Måske Nej

67. Når du lytter til et foredrag, føler du da undertiden, at taleren udelukkende henviser til dig?

Ja Måske Nej

68. Når du konverserer, bruger du da meget af tiden til at kritisere mennesker og ting?

Ja Måske Nej

69. Ser du på det bedste for helheden fremfor det, der tjener dig selv bedst?

Ja Måske Nej

70. Værdsætter du åbent skønne ting?

Ja Måske Nej

71. Planlægger du i god tid før en begivenhed og fører du den så ud i livet?

Ja Måske Nej

72. Grunder du ofte over tidligere modgang?

Ja Måske Nej

73. Er det sjældent "uvedkommende støj" afbryder din koncentrationsevne?

Ja Måske Nej

74. Forærer du en gang imellem ting væk, som strengt taget ikke tilhører dig?

Ja Måske Nej

75. Skænker du det, der foregår omkring dig mindre opmærksomhed end de fleste mennesker?

Ja Måske Nej

76. Anses du af og til for at være dominerende?

Ja Måske Nej

77. Er du tilbøjelig til at blive jaloux?

Ja Måske Nej

78. Kan du nemt tage imod kritik uden at blive fornærmet?

Ja Måske Nej

79. Anser du de moderne fængsler uden tremmer for at være dømt til at mislykkes?

Ja Måske Nej

80. Hilser du hjerteligt på folk?

Ja Måske Nej

81. Er du tilbøjelig til at udsætte tingene for så at opdage, at det er for sent?

Ja Måske Nej

82. Har nutidens ungdom større muligheder end den tidligere generation?

Ja Måske Nej

83. Er du normalt uforstyrret af "uvedkommende støj", når du prøver at hvile?

Ja Måske Nej

84. Smider du ting væk, for så senere at finde ud af, at du behøver dem alligevel?

Ja Måske Nej

85. Finder du det nemt at få dig selv sat i sving?

Ja Måske Nej

86. Giver du let op overfor noget, hvis det volder betydelige vanskeligheder?

Ja Måske Nej

87. Er der noget ved dig selv, som du er ømtålelig overfor?

Ja Måske Nej

88. Er det sjældent, du nærer mistanke til andres hensigter?

Ja Måske Nej

89. Når du ser en, der har ondt, er du så tilstrækkelig medfølende til at ville gøre noget ved det?

Ja Måske Nej

90. Lever du en sådan tilværelse, at du kun har få begejstringsudbrud?

Ja Måske Nej

91. Bryder du ud i mere eksplosionsagtige ord eller handlinger, end det kunne forventes ud fra årsagen?

Ja Måske Nej

92. Tænker du undertiden over, om andre virkelig bryder sig om dig?

Ja Måske Nej

93. Bider du negle eller tygger på ting?

Ja Måske Nej

94. Føler du undertiden, at du bliver nødt til at gentage en interessant nyhed eller manér?

Ja Måske Nej

95. Bliver dine interesser og aktiviteter i nogen grad tilpasset på grund af en andens?

Ja Måske Nej

96. Fralægger du dig ansvar, fordi du betvivler dine egne evner?

Ja Måske Nej

97. Tager du parti til fordel for din egen skole, kollegie, klub, hold osv?

Ja Måske Nej

98. Hvis du har en uoverensstemmelse med en anden, synes du da lige så godt om vedkommende bagefter?

Ja Måske Nej

99. Hvis vi invaderede et andet land, ville du så føle sympati med de mennesker her i landet, der var overbeviste modstandere af det?

Ja Måske Nej

100. Er dit ansigtsudtryk skiftende fremfor uforandret?

Ja Måske Nej

101. Kan du have en beroligende virkning, når der går panik i andre?

Ja Måske Nej

102. Ville det kræve en anstrengelse af dig at overveje tanken om selvmord?

Ja Måske Nej

103. Får du nogensinde en enkelt tanke, som bliver hængende i dagevis?

Ja Måske Nej

104. Når du har en mening om noget, kan du så bare sige den uden at føle, du også skal begrunde den?

Ja Måske Nej

105. Spiser du langsomt?

Ja Måske Nej

106. Anser du dig selv for at have en energisk holdning til livet?

Ja Måske Nej

107. Er du metodisk i din tankegang?

Ja Måske Nej

108. Er det svært at gøre dig tilpas?

Ja Måske Nej

109. Ville du stoppe op for at finde ud af, om en anden behøvede hjælp, selvom vedkommende ikke direkte havde bedt om det?

Ja Måske Nej

110. Når du ser et smukt barn, undgår du da at vise interesse fremfor at kigge og smile?

Ja Måske Nej

111. Betaler du dine lån tilbage og holder hvad du lover, når det er muligt?

Ja Måske Nej

112. Lader du dig sjældent påvirke af en mindre fejl fra din side?

Ja Måske Nej

113. Sover du godt?

Ja Måske Nej

114. Føler du sommetider, at du snakker for meget?

Ja Måske Nej

115. Foretrækker du at indtage en passiv holdning i de klubber eller organisationer, du tilhører?

Ja Måske Nej

116. Søger du at følge dit eget hoved fremfor at give efter for andres ønsker?

Ja Måske Nej

117. Bliver din mening påvirket, hvis du ser på tingene ud fra din uddannelse, erfaring eller beskæftigelse?

Ja Måske Nej

118. Kritiserer du sædvanligvis en film eller en forestilling, du har set eller en bog, du har læst?

Ja Måske Nej

119. Ville du anvende fysisk afstraffelse overfor et barn på ti år, hvis det nægtede at adlyde dig?

Ja Måske Nej

120. Smiler du meget?

Ja Måske Nej

121. Begår du ofte taktløse brølere?

Ja Måske Nej

122. Husker du på smerte og sygdom et stykke tid efter du har haft den?

Ja Måske Nej

123. Lader du dig genere af vindstøj eller af et hus, der "giver" sig?

Ja Måske Nej

124. Bliver du meget ilde til mode under uordnede forhold?

Ja Måske Nej

125. Ville du stadigvæk foretrække at køre fremfor at gå, hvis afstanden ikke var alt for stor?

Ja Måske Nej

126. Prøver du at omvende andre til dine idéer om emner, du ikke er ekspert i?

Ja Måske Nej

127. Er personlige interesser ude af stand til at få dig fra rigtige beslutninger?

Ja Måske Nej

128. Føler du dig slået ud af det, du ikke kan, i stedet for at finde på en anden aktivitet eller ordning?

Ja Måske Nej

129. Har du taget mere end et lån, som du blev overtalt til at tage imod din vilje, og som aldrig blev tilbagebetalt?

Ja Måske Nej

130. Når du fortæller om en morsom hændelse, er det så nemt for dig at efterabe manererne eller dialekten, der blev brugt i den pågældende hændelse?

Ja Måske Nej

131. Skrider du ofte til handling, selvom din sunde fornuft siger dig noget andet?

Ja Måske Nej

132. Føler du dig ofte nedtrykt?

Ja Måske Nej

133. Har du nogle vaner såsom at trække i dit hår, næse, ører eller lignende?

Ja Måske Nej

134. Bekymrer uorden dig så meget, at du føler, du øjeblikkelig må gøre noget drastisk ved det?

Ja Måske Nej

135. Bliver du sommetider meget opstemt?

Ja Måske Nej

136. Kan du med lethed tage et nederlag uden at skulle "bide det i dig"?

Ja Måske Nej

137. Kan du se noget fra en andens synspunkt, når du vil det?

Ja Måske Nej

138. Er det sjældent du giver udtryk for dine beklagelser?

Ja Måske Nej

139. Bifalder du raceadskillelse og klasseforskelle?

Ja Måske Nej

140. Vil du hellere være sammen med voksne hele tiden end med børn en del af tiden?

Ja Måske Nej

141. Kan du hurtigt tilpasse dig nye forhold og situationer, selvom de måtte være vanskelige?

Ja Måske Nej

142. Er du undertiden fuldstændig ude af stand til at være på bølgelængde med tingene?

Ja Måske Nej

143. Får visse lyde dig til at "gå op i en spids"?

Ja Måske Nej

144. Arbejder du i "spurter" - er forholdsvis inaktiv og dernæst rasende aktiv i én eller to dage?

Ja Måske Nej

145. Går du ofte sent i seng?

Ja Måske Nej

146. Bekymrer antallet af uafsluttede opgaver dig?

Ja Måske Nej

147. Når du stemmer, studerer du så kandidaterne og brochurerne i stedet for blot at stemme på det samme parti igen?

Ja Måske Nej

148. Ser du på de bedste sider ved folk, og taler du kun sjældent nedsættende om dem?

Ja Måske Nej

149. Gør andres "små svagheder" dig utålmodig?

Ja Måske Nej

150. Kan folk lide at være sammen med dig?

Ja Måske Nej

151. Udfører du sædvanligvis opgaver hurtigt og systematisk?

Ja Måske Nej

152. Har du ret nemt ved at le eller smile?

Ja Måske Nej

153. Irriterer børn dig?

Ja Måske Nej

154. Kan du roligt se til, mens andre arbejder, uden at føle, at du skal insistere på at hjælpe dem, når de giver udtryk for hellere at ville gøre det selv?

Ja Måske Nej

155. Er du mindre snakkesalig end din omgangskreds?

Ja Måske Nej

156. Er din stemme og optræden fast og bestemt?

Ja Måske Nej

157. Tillægger du dine egne interesser og kundskabsområder for stor betydning i forhold til andre?

Ja Måske Nej

158. Mistænker du en anden for ikke at kunne lide dig og for at kritisere dig overfor andre?

Ja Måske Nej

159. Ville du hjælpe en medrejsende i stedet for at overlade det til de pågældende funktionærer?

Ja Måske Nej

160. Er du kun hjertelig overfor nære venner, om overhovedet?

Ja Måske Nej

161. Kommer du dig hurtigt over at have set en tragisk film eller forestilling, snarere end at være ude af ligevægt et stykke tid efter?

Ja Måske Nej

162. Gør en eller anden underlegenhed dig ked af det?

Ja Måske Nej

163. Er det nemt for dig at slappe af?

Ja Måske Nej

164. Når du virkelig ønsker at udføre noget, føler du da, at dine ønsker overgår enhver modstand?

Ja Måske Nej

165. Forsøger du at "starte noget i dit område"?

Ja Måske Nej

166. Føler du dig stærkt overbevist om rigtigheden af dine meninger under en diskussion, når man ser bort fra de områder du er ekspert på?

Ja Måske Nej

167. Synes du, det er irriterende at blive kritiseret, selvom kritikken er begrundet, og du kunne få gavn af den?

Ja Måske Nej

168. Efter at have afgjort en stridighed føler du dig da stadig utilpas et stykke tid efter?

Ja Måske Nej

169. Ville du forholde dig passiv og ikke befri et dyr for unødvendig lidelse?

Ja Måske Nej

170. Viser du glæde over at møde venner, du ikke har set i et stykke tid ved at give et kys, kram, klap på skulderen eller andet fremfor blot at være høflig?

Ja Måske Nej

171. Finder du det svært at få begyndt på noget, der skal gøres?

Ja Måske Nej

172. Afskyr du tanken om døden eller blot påmindelser derom?

Ja Måske Nej

173. Bliver du sommetider så bange eller ængstelig at det giver fysiske reaktioner?

Ja Måske Nej

174. Føler du ofte at have "tusind ting" at gøre på én gang?

Ja Måske Nej

175. Kunne en anden få den idé, at du virkelig var energisk?

Ja Måske Nej

176. Er din mening om dine egne evner ringere, end hvad kendsgerningerne viser?

Ja Måske Nej

177. Påvirker dine følelser stærkt din dømmekraft?

Ja Måske Nej

178. Hvis du taber noget, får du da den tanke, at "en eller anden må have stjålet eller forlagt det"?

Ja Måske Nej

179. Er du modstander af systemet med "prøvetid" for kriminelle?

Ja Måske Nej

180. Er din stemme, holdning og udtryk venlig?

Ja Måske Nej

181. Er du god til "at stå vanskelige situationer igennem"?

Ja Måske Nej

182. Føler du dig berørt af den skæbne, der overgår krigsofre og politiske flygtninge?

Ja Måske Nej

183. Bruger du megen tid på "unødige bekymringer"?

Ja Måske Nej

184. Forekommer livet dig ret vagt og uvirkeligt?

Ja Måske Nej

185. Sidder du ofte og "venter på, at noget skal ske" i stedet for selv at skride til handling?

Ja Måske Nej

186. Hvis du troede, at en eller anden havde mistanke til dig og dine handlinger, ville du så gribe sagen an med vedkommende fremfor at overlade det til vedkommende selv at få rede på det?

Ja Måske Nej

187. Når der er en uoverensstemmelse, finder du det da svært at begribe, hvorfor den anden ikke kan indse dit synspunkt og således være enig med dig?

Ja Måske Nej

188. Bruger du meget lidt eller ingen tid på at fundere over dine arbejdsbetingelser?

Ja Måske Nej

189. Er du sædvanligvis sandfærdig overfor andre?

Ja Måske Nej

190. Kommer selv "flygtige bekendtskaber" og beder om din støtte og vejledning i deres personlige problemer?

Ja Måske Nej

191. Klatter du for meget med pengene i forhold til din indkomst?

Ja Måske Nej

192. Føler du undertiden, at du har alderen imod dig (for ung eller for gammel)?

Ja Måske Nej

193. Tør du løbe en "beregnet risiko" uden alt for mange bekymringer?

Ja Måske Nej

194. Har du "ture" (perioder) med dårligt humør og nedtrykthed, snarere end at du befinder dig på samme niveau?

Ja Måske Nej

195. Hundser andre med dig?

Ja Måske Nej

196. Har du tendens til at skjule dine følelser?

Ja Måske Nej

197. Bærer du over med dine venner, hvor du måske ville dømme andre hårdere?

Ja Måske Nej

198. Bliver du ofte rystet over andres handlinger, ude af stand til at forstå deres dobbelttydighed eller dumhed?

Ja Måske Nej

199. Hvis du blev indblandet i et mindre biluheld, ville du så sørge for at en eventuel skade, der var forårsaget af dig, blev betalt?

Ja Måske Nej

200. Synes du, at du har mange varme venner?

Ja Måske Nej


Navn: Alder: Køn: Telefon: E-mail:

Adresse: Post-nr. og by:

Vigtigt: Denne test er helt gratis og uforpligtende, men ovenstående felter skal udfyldes hvis du ønsker resultatet af testen! Samtidigt med at du trykker på nedenstående knap giver du tilladelse til at testens oplysninger opbevares indtil du har fået resultatet, som gives mundtligt (der går normalt kun et par dage). Du kan altid henvende dig til os på tlf. 52 60 04 95 eller på e-mail for at få oplysningerne slettet.

 

Copyright © 2012 ved Københavns Dianetik. Alle rettigheder forbeholdt.
Dianetik og Dianetik trrekanten er varemærker ejet af RTC og brugt med RTC's tilladelse
Varemærke information<